۶۰ در صد  جویی در مصرف انرژی

پرتاب باد ۴ جهت

قابلیت گرمایش کامل

دارای فیلتر های متعدد

محصولات › تهویه خانگی › ایستاده (Floor Standing) 

ایستاده L-style 

شماره فنی قطعه:
APW48GTA0
ایستاده (Floor Standing) ایستاده L-style
صرفه جویی در مصرف انرژیکنترل مصرف انرژیپره طلایی( فین هایی با روکش طلایی )پرتاب باد 4 جهته
 

 

۶۰ در صد  جویی در مصرف انرژی

پرتاب باد ۴ جهت

قابلیت گرمایش کامل

دارای فیلتر های متعدد

 

محصولات › تهویه خانگی › ایستاده (Floor Standing) 

ایستاده L-style 

شماره فنی قطعه:
APW48GTA0
ایستاده (Floor Standing) ایستاده L-style
صرفه جویی در مصرف انرژیکنترل مصرف انرژیپره طلایی( فین هایی با روکش طلایی )پرتاب باد 4 جهته
 

 

۶۰ در صد  جویی در مصرف انرژی

پرتاب باد ۴ جهت

قابلیت گرمایش کامل

دارای فیلتر های متعدد

 

هیتاچی
گرین
تست
شیراز تهویه
سامسونگ سیستم های تهویه مطبوع
شیراز تهویه

برند ها و همکاران