کارفرما جناب آقای بهنام ندیمی

دستگاه: نصب و راه اندازی سیستم های مولتی وی سری ۴

هیتاچی
گرین
تست
شیراز تهویه
سامسونگ سیستم های تهویه مطبوع
شیراز تهویه

برند ها و همکاران