تهیه دستگاه ، نصب و راه اندازی سیستم مولتی ویII به ظرفیت ۳۴ تن تبریدVRF) )
تهیه دستگاه ، نصب و راه اندازی سیستم مولتی ویII به ظرفیت ۳۴ تن تبریدVRF) )
هیتاچی
گرین
تست
شیراز تهویه
سامسونگ سیستم های تهویه مطبوع
شیراز تهویه

برند ها و همکاران